Ustanovení pro prodej bazarové zboží

Ustanovení pro prodej bazarové zboží:
Zákon § 619 odst. 3 občanského zákoníku

Na veškeré použité zboží v kategorii - Rozbalené zboží, použité - poskytujeme záruku 12 měsíců na projevené vady.
U zboží je popis stavu zboží jak vám bude dodáno.
U zboží jsou vypsány vady zboží a proč je poskutnuta sleva a zboží zařazeno do bazarového prodeje.
Na zboží je vystaven doklad a v dokladu je napsána záruka 6 měsíců.
Nedílnou součástí poskytnuté záruky je popis daného zboží v eshopu.
Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.
U zboží prodávaného za sniženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena ujednána.
Právo z vadného plnění se nevztahuje na :
Vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením.
Vady způsobené opotřebením, živelnou pohromou.
Prodáváme pouze zboží s přesným popisem.

Citace zákona:
Občanský zákoník paragraf § 619
§ 619
(1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
(2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
(3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.